Domů

Eva Jaremejková, Na Vrbovcích 7, 750 02 Přerov - Kozlovice
e-mail: evajaremejkova@seznam.cz
tel.:+420 776 669 283
Pracoviště: U Bečvy 2, 750 02 Přerov
Aktuality

Fcb: Eva JaremejkováKONZULTACE: po telefonu PO-PÁ 8-17 hod, pokud nezvednu, mám kurs. Zavolám později zpět. O víkendu PROSÍM jen SMS!!!


ZAJISTÍM ZPRACOVÁNÍ PLACENTY (tablety, tinktura).


Skupinka "NOSÍCÍCH" maminek v Přerově a okolí - https://www.facebook.com/groups/808801079260804/

Pokud jste mou "zákaznicí" nebo návštěníkem webu, využíváte mé služby - svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce? Jsem Eva Jaremejková, Na vrbovcích 7, 750 02 Přerov-Kozlovice, IČ: 66743931 a provozuji webovou stránku www.jaremejkova.cz a služby zde uvedené. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje - pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na email: evajaremejkova@seznam.cz nebo telefon 776669283.

Prohlašuji: že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy, že :

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
- umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

- poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu email, telefon, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, údaje o vašem porodu a vašem dítěti - potřebuji nutně k plnění služby (poporodní návštěva, předporodní návštěva, laktační poradenství, doprovod k porodu) a následnému vykazování na zdravotní pojišťovnu v případě, že tuto službu hradí zdravotní pojišťovna.

- vedení účetnictví- vystavovaní a evidence daňových dokladů (cvičení pro těhotné, baby masáže, doprovod k porodu).

Fotografická dokumentace, reference:
pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
chráním osobní údajů v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

- zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem)
- zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem a čtečkou otisku prstů)
- zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
- zabezpečeno přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem)
- šifrovanou komunikací na mém webu (platný certifikát https)
- pravidelnou aktualizací softwaru
- osobní údaje zaznamenané v psané formě - zabezpečeny v uzamykatelné skříni

Předání osobních údajů třetím osobám:
k vašim osobním údajům má přístup jen má zástupkyně, která mě zastupuje v době nemoci nebo dovolené. A zdravotní pojišťovna, které vykazuji službu, kterou jsem vám poskytla (předporodní a poporodní návštěvy).

Předávání dat mimo Evropskou unii:
data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
v souvislosti s ochranou osobních údajů mate řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu : evajaremejkova@seznam.cz nebo telefon 776669283:
- máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracovávání osobních údajů
- díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč
- pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné máte právo na doplnění a změnu osobních údajů
- právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domnívate se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesla námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování.

Doba evidence osobních údajů:
- v případě zdravotních pojišťoven jsem vázána zákonnou povinností evidence osobních údajů po dobu 10 let. V případě daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
- pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost:
dovoluji si vás ujistit, že já i moje zástupkyně jsme povinné zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od května 2018.